Zarejestruj się


Ładowanie...
Dane wymagane*
Rodzaj telefonu:
Numer: +
np.: 48-xxx-xxx-xxx
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych przez Administratora, w tym na przekazywanie tych danych potencjalnym pracodawcom zagranicznym, przewoźnikom zajmującym się drogowym przewozem osób w ruchu międzynarodowym oraz ewentualną weryfikację prawdziwości przekazanych przeze mnie dokumentów i zawartych w nich informacji. Tak
Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/a o tym, że podanie przeze mnie danych osobowych jest dobrowolne, a moja zgoda na ich przetwarzanie jest dobrowolna. Oświadczam ponadto, iż zostałem/am poinformowany/a o pełnej nazwie oraz adresie siedziby Spółki będącej administratorem danych osobowych, celu zbierania i przetwarzania danych, znanych oraz przewidywanych kategoriach odbiorców danych i przysługującym mi prawie do:
- dostępu i wglądu do treści swoich danych oraz ich weryfikacji,
- żądania poprawienia, uzupełnienia, uaktualnienia lub sprostowania tych danych osobowych,
- wniesienia w przypadkach określonych w przepisach ustawy o ochronie danych osobowych sprzeciwu co do przetwarzania danych osobowych oraz żądania usunięcia swoich danych osobowych.
Tak
Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celach marketingowych związanych z usługami świadczonymi przez Administratora oraz pracodawców zagranicznych. Tak
Zobacz informacje dotyczące administracji danymi osobowymi.
prev
next
Dane kontaktowe
Dane kontaktowe
Informacje na potrzeby procesu rekrutacyjnego
Informacje na potrzeby procesu rekrutacyjnego

A1 A B1 B C1 C D1 D BE C1E CE D1E DE
Od: Do:
Dodatkowe informacje.
dodaj
Język:
Poziom znajomości:
dodaj
Wykształcenie:
Szkoła:
Kierunek:
prev
next
Informacje na potrzeby procesu rekrutacyjnego
dodaj
Od: Do:
Tak     Nie

 • Prosty

 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Holenderski
 • Boczny

 • Polski
 • Angielski
 • Niemiecki
 • Holenderski
Tak     Nie
 • TIG (141),    ważny do:
 • MAG (135),    ważny do:
 • MIG (131),    ważny do:
 • Gazowe (311),    ważny do:
Tak     Nie


prev
next
Pliki*
Pliki
Pliki*

Usuń całą kolejkę plików

Dopuszczalne formaty plików to: jpg, jpeg, gif, bmp, png, tiff, pdf, doc, docx, txt, odt . Rozmiar pliku nie może przekraczać 2MB. Dołączyć można tylko maksymalnie cztery pliki!

Tekst z obrazka
Tekst z obrazka
Jeśli tekst z obrazka nie jest czytelny kliknij odśwież
Wizyta w biurze:
prev
next
Wersja mobilna